Sveikiname atvykus į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų interneto svetainę! Susipažinkite su naujausiais pranešimais.

Išskirtinės kokybės produktai: gaminami pagal nacionalinius kriterijus, tik vietinei rinkai

“Ūkininko patarėjas”, 2013 03 19, Nr. 32 (2989)

Apie išskirtinės kokybės produktus (IKP) šalyje pradėta kalbėti 2007–2008 metais. Tam įtakos turėjo šalies ekonominė situacija, didėjantis ūkių konkurencingumas, nė kiek nemažėjantis maisto produktų srautas iš kaimyninių šalių.

Iš pradžių ūkininkaujantieji buvo gana atsargūs ir tik 2012 metų pradžioje, EK patvirtinus naują Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, reikalai pasistūmëjo į priekį: IKP augintojams bus mokamos išmokos, kurios kompensuos dėl griežtesnių agroaplinkosaugos reikalavimų patirtus derliaus nuostolius.