NKP

ženklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • bulves.jpg
 • kriauses.jpg
 • medus.jpg
 • morkos.jpg
 • pieno_produktai.jpg
 • pupos.jpg
 • vysnios.jpg
 • zirniai.jpg

SWF file not found. Please check the path.

Kokybės ženklai

 • Ekologiški produktai
  Ekologiški produktai
 • Tradiciniai gaminiai
  Tradiciniai gaminiai
 • Geografinės nuorodos
  Geografinės nuorodos
 • Kilmės nuorodos
  Kilmės nuorodos

Sveikiname atvykus į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų interneto svetainę! Susipažinkite su naujausiais pranešimais.

Tau­so­ja­mo­ji žem­dir­bys­tė – aukš­ta tech­no­lo­gi­jos pa­ko­pa

Manoukis.lt

Są­vo­ka „su­stai­nab­le ag­ri­cul­tu­re“ (tau­so­ja­mo­ji, dar tiks­liau pa­lai­ko­mo­ji žem­dir­bys­tė) per pas­ta­ruo­sius ke­lerius me­tus ta­po pa­grin­di­ne va­ka­rie­tiš­ko že­mės ūkio pa­žan­gos idė­ja. Jau se­no­kai Va­ka­rų Eu­ro­pa su­ko nuo in­ten­sy­vios že­mės ūkio ga­my­bos prie tau­so­ja­mo­jo jos iš­tek­lių nau­do­ji­mo. Nau­jos ES že­mės ūkio plėt­ros di­rek­ty­vos su­tei­kė šiai kryp­čiai pri­ori­te­ti­nę reikš­mę.

Visą straipsnį skaityti čia...

Pristatome NKP

 • Kriaušės
  Kriaušės
 • Obuoliai
  Obuoliai
 • Bulvės
  Bulvės
 • Juodieji serbentai
  Juodieji serbentai
 • Braškės
 • Morkos
  Morkos
 • Pieno produktai
  Pieno produktai