Kodėl nacionaliniai bičių produktai

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS BIČIŲ PRODUKTAI IR JŲ MIŠINIAI

 

Išskirtinės kokybės bičių produktai ir jų mišiniai gaminami laikantis įprastinei gamybai keliamų reikalavimų bei papildomų reikalavimų, kurie išdėstyti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijose. Papildomi specifikacijoje išdėstyti reikalavimai suteikia šiems produktams išskirtinumą: natūralumą, maistingumą bei prisideda prie aplinkos tausojimo ir išsaugojimo.

 

Kontroliuojami kriterijai

Įprastiniai bičių produktai ir jų mišiniai

Išskirtinės kokybės bičių produktai ir jų mišiniai

Atstumas iki taršos šaltinių

Nereglamentuojama

Bitynas laikomas ne arčiau kaip:  

- 3 km nuo fabrikų, sąvartynų, fermų, atliekų tvarkymo objektų;

-     1500 metrų nuo magistralinių kelių;

-     500 metrų nuo krašto kelių.

Atstumas nuo genetiškai modifikuotų pasėlių

Nereglamentuojama

Medunešio metu bitynas laikomas ne arčiau nei 5 km nuo genetiškai modifikuotų pasėlių

Avilių reikalavimai

Nereglamentuojama

Bičių šeimos laikomos tik iš natūralios medienos pagamintuose aviliuose

Bičių maitinimo reikalavimai

Nereglamentuojama

draudžiama bičių šeimas maitinti įvairių pavidalų cukraus sirupais ar papildais medunešio metu.

Maitinti bičių šeimas pavasarį ne medumi galima iki tol, kol pražysta pirmieji augalai (kaulavaisiniai augalai).

Kovos su bičių ligomis priemonės

Naudojami Veterinarinių vaistų registre arba 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatyta tvarka registruoti bičių ligoms gydyti skirti vaistiniai preparatai, vadovaujantis vaisto apraše nustatyta tvarka.

Naudojamos tik biologinės priemonės (skruzdžių, oksalo, citrinių, pieno rūgštys).

Produkto gamybos vietos reikalavimai

Nereglamentuojama

Visas gamybos procesas vyksta Lietuvoje.

Bičių produktų ir jų mišinių laikymo ir fasavimo indai

Gali būti naudojamos visos su maistu liestis skirtos pakavimo medžiagos

Laikymo tara pagaminta iš nerūdijančio plieno, fasavimo indai tik stikliniai, sandariai uždaromi.

Maisto priedų naudojimas

Gali būti naudojami HN 53 „Leidžiami vartoti maisto priedai” nurodyti maisto priedai, neviršijant nurodytų jų kiekių.

Draudžiamas

Bičių produktų ir jų mišinių laikymas ir tinkamumo vartoti terminas

Laikant tamsoje, 5-10 ° C temperatūroje, tinkamumo vartoti terminas – 18 mėn.

Laikant tamsoje, 5-10 ° C temperatūroje, tinkamumo vartoti terminas 1/5 trumpesnis - 14 mėn.

Teikiamo į rinką medaus kokybiniai rodikliai (Hidroksimetilfurfurolo˟ kiekis ir diastazės˟ aktyvumas).

Hidroksimetilfurfurolo - ne daugiau kaip 40 mg/kg*.

Diastazės aktyvumas - ne mažiau kaip 8 Gotės vienetai.

Hidroksimetilfurfurolo - ne daugiau kaip 15 mg/kg.

Diastazės aktyvumas - ne mažiau kaip 12,3 Gotės vienetų.

Aplinkos tausojimas

Bityne laikomasi privalomųjų aplinkos apsaugos reikalavimų.

Laikomasi privalomųjų aplinkos apsaugos reikalavimų ir taip pat sudaromos palankios sąlygos bioįvairovei gausėti (veisiamos kamanės, ežiai, saugomi skruzdėlynai).

Organinės atliekos, susidarančios gamybos metu, kompostuojamos ir vėliau naudojamos augalams tręšti.

Reikalavimų vykdymo kontrolė

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kontroliuoja įprastinėje gamyboje keliamų, bičių laikymo, gydymo, bičių produktų saugos ir kokybės reikalavimų įgyvendinimą.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – įprastinėje gamyboje keliamų bičių laikymo, gydymo, bičių produktų saugos ir kokybės reikalavimų įgyvendinimą, o atitiktį aukštesniems, specifikacijoje išdėstytiems reikalavimams prižiūri – nepriklausoma sertifikavimo įstaiga.

AKTYVUOTŲ NUORODŲ IŠSKLEIDIMAS:

˟Hidroksimetilfurfurolas (HMF) – junginys susidarantis skylant medaus heksozėms (gliukozei ir fruktozei). HMF kiekis meduje atspindi medaus paruošimo ir laikymo sąlygas. Jeigu HMF rodiklis viršijamas tai parodo, kad buvo neužtikrinamos medaus saugojimo sąlygos (medus apdorotas termiškai, laikytas šviesoje, pasibaigęs jo tinkamumo vartoti terminas ir kt.).

˟Diastazė – fermentas, kurio kiekis nusako medaus natūralumą. Natūraliame meduje diastazės kiekis (skaičius) didesnis nei 8 vienetai.